Air-brush

AIR- BRUSH je úžase výtvarné umenie, pri ktorom sa strieka z miniatúrnej pištole nanášala farba na podklad v jemných filmových s vysokou presnosťou, až k fotografickej podobe. Má široké uplatnenie, hlavne v reklame. Dá sa aplikovať prakticky na všetko, na automobily, motocykle, obrazy ,lietadlá, lode a podobne.

Cleoatelier © 2008